Pravidlá súťaže ,,označ tri kamošky,, k 17.09.2019

Infobar icon

Milí zákazníci, objednávky vykonané na dobierku /platba pri preberaní tovaru u kuriéra/ je možná jedine zaplatiť priamo u kuriéra prostredníctvom platobnej karty z dôvodu možného vírusu. Objednávky expedujeme do 2-3 pracovných dní odo dňa uskutočnenia objednávky. Ďakujeme za porozumenie.

Kategórie
 
 
 
 
 

1,Organizátorom súťaže je Jana Vasić so sídlom Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábrdovice IČO: 04929462, , spoločnosť zapísaná v Živnostenskom reg. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

2, Súťaž trvá od 13.09.2019 - 17.09.2019 do 15.00 h

 

 

3, Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá dovršila vek 18 rokov s doručovacou adresou na Slovensku, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj FACEBOOK účet. Meno facebookového účtu musí byť zhodné so skutočným menom na ktoré výhru organizátor zašle.

4,Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá ,,lajkne,, príspevok a v komentári odpovie správne na otázku, označí tri kamošky. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK, zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych

6, Výhra - darček. Výhry všetkých troch označených kamošiek a osoba, ktorá kamošky označí budú doručené na jednu adresu a to na adresu osoby, ktorá svoje tri kamarátky označila a to do 30 pracovných dní od ukončenia súťaže na správne uvedenú adresu/meno a priezvisko, ulicu a číslo popisné, PSČ, mesto, tel.kontakt). Pokiaľ výherca neuvedie správnu adresu a takáto zásielka sa vráti späť organizátorovi, výhra nebude opätovne zaslaná výhercovi ale prepadá. Výhra bude výhercovi doručená prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS. Výherca si nemôže výhru vybrať. Výherca, ktorý sa dozvedel o výhre musí kontaktovať organizátora súťaže formou e-mailu na emailovú adresu na to zriadenú a to vyhra@beststyle.sk. V prípade, ak výherca nebude kontaktovať organizátora do 7 kalendárnych dní, výhra prepadá.

7, Organizátor súťaže vylosuje 1 výhercu + 3 označené kamošky a výsledky zverejní na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com) a na svojom webe (www.beststyle.sk) dna 17.09.2019 po 15.h.

8,Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

9,Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov - Ochrana osobných údajov Tu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia