Formuláre

Kategórie
 
 
 
 
 

VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV- VÝMENA TOVARU-REKLAMÁCIA

Po kliknutí na nižšie uvedené linky sa Vám zobrazia formuláre pre výmenu tovaru, vrátenie finančných prostriedkov alebo reklamáciu.

Tento formulár je potrebné starostlivo vyplniť a odoslať spoločne s obuvou a kópiou faktúry podľa Obchodných podmienok.

►FORMULÁR VÝMENA TOVARU

https://www.beststyle.sk/sub/beststyle.sk/images/FORMULAR VY(6).pdf

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY uzatvorenej na diaľku

https://www.beststyle.sk/sub/beststyle.sk/images/FORMULAR V(12).pdf

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

https://www.beststyle.sk/sub/beststyle.sk/images/FORMULAR R(2).pdf