VÝMENA TOVARU

Kategórie
 
 
 
 
 
 
 

Ako vymeniť?

►VÝMENA TOVARU

Objednaný tovar može vymeniť objednávateľ za iný druh alebo inú veľkosť do 14 dní od prebratia zásielky. Všetky poštové náklady spojené so zaslaním tovaru na našu adresu hradí zákazník. Zákazník je plne zodpovedný za odoslanú zásielku. Zásielku nezasielajte na dobierku. Takúto zásielku prevádzkovateľ nepreberá Tovar na výmenu zasielajte v pôvodnom balení, teda tak, ako Vám bola zásielka doručená, bez známok používania na adresu Beststyle.sk-Jana Vasić, Post Box 1, 908 73 Veľké Leváre. Za výmenu tovaru vám bude účtovaný poplatok v sume 3,50 eura čo predstavuje poštovné a balné náklady, ktorý zaplatíte pri preberaní vymeneného tovaru. 

V prípade, ak objednávateľ zašle tovar v poškodenej krabici od topánok alebo oblepenej krabici so štítkom o odosielateľovi a adresátovi alebo oblepí celú krabicu lepiacou páskou ktorou krabicu znehodnotí, (alebo krabica nebude súčasťou vrátenej zásielky)bude mu vrátená suma znížená o 1 Eur ktoré spoločnosť  použije na zabezpečenie nových krabíc. 

Do zásielky priložte vyplnený a podpísaný formulár, ktorý nájdete TU: 

https://www.beststyle.sk/sub/beststyle.sk/images/FORMULAR VY(2).pdf

Zásielka, ktorá nebude obsahovať formulár pre výmenu tovaru alebo informáciu s požiadavkou o výmenu tovaru spoločne s podpisom , bude zaslaná späť na adresu z ktorej prišla na náklady zákazníka. V prípade ak objednávateľ neprevezme takúto zásielku, bude uskadnená u prevádzkovateľa. 

Výmenu tovaru vykoná prevádzkovateľ do 14 dní od dňa vyzdvihnutia zaslaného tovaru kupujúcim.

V prípade ak objednávateľ nepošle vrátený tovar a zašle len formulár pre výmenu tovaru, bude vyzvaný o doposlanie tovaru do 3.pracovných dní na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa. V prípade ak tak nevykoná, jeho žiadosť o výmenu tovaru sa stane bezpredmetná..

►VRÁTENIE TOVARU- Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku

Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť Odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru(V súlade s §7 (a nasledujúcimi) zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho)

 Lehota 14 dní sa počíta od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. V takom prípade objednávateľ zašle písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o Odstúpení od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave a balení (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady späť na adresu Beststyle.sk-Jana Vasić, Post Box 1, 908 73 Veľké Leváre (ale nie formou dobierky). Zásielku nezasielajte na dobierku. Takúto zásielku prevádzkovateľ nepreberá. Prevázdkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade vrátenia peňazí formou poštovej poukážky na adresu, účtuje spoločnosť manipulačný poplatok vo výške 1 Eur, ktorý bude odpočítaný z vrátenej sumy. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru (predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších prepisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru) a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka) alebo vrátiť tovar späť na náklady kupujúceho. V prípade, ak objednávateľ nezašle písomné prehlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy obuv bude objednávateľovu vrátená na adresu, ktorá je uvedená na zásielke na jeho vlastné náklady. V prípade ak objednávateľ neprevezme takúto zásielku, bude uskadnená u prevádzkovateľa. Objednávateľ bude vyzvaný písomne do 5 praconvých dní doručiť potrebné dokumenty. V prípade ak tak neuskutoční, za uskladnenie takejto zásielky prevádzkovateľ účtuje 1% z celkovej objednávky za každý deň uskladnenia zásielky.  V prípade ak objednávateľ dopošle na výzvu prevádzkovateľa v termíne do 5 pracovných dní potrebné dokumenty, ktoré chýbali v zásielke, bude objednávateľovi vrátená suma, ktorá bude znížená o poštové náklady za vrátenú zásielku ktorú objednávateľ neprevzal. V prípade ak objednávateľ nepošle vrátený tovar a zašle len Odstúpenie od kúpnej zmluvy uatvorenej na diaľku s faktúrou, bude vyzvaný o doposlanie tovaru do 3.pracovných dní na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa. V prípade ak tak nevykoná, jeho písomné Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa stane bezpredmetným.

Do zásielky priložte kópiu faktúry a vyplnený formulár, ktorý nájdete TU: 

https://www.beststyle.sk/sub/beststyle.sk/images/FORMULAR V(5).pdf

V prípade, ak objednávateľ zašle tovar v poškodenej krabici od topánok alebo oblepenej krabici so stítkom o odosielateľovi a adresátovi alebo oblepí celú krabicu lepiacou páskou ktorou krabicu znehodnotí, (alebo krabica nebude súčasťou vrátenej zásielky)bude mu vrátená suma znížená o 1 Eur ktoré spoločnosť  použije na zabezpečenie nových krabíc. 

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať výlučne písomnou formou na e-mail : [email protected]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia